Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Deň nespravodlivo stíhaných, Pezinok 19. apríla 2008

      V Pezinku si v sobotu 19. apríla 2008 ako každý rok Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula pamätný deň SR – Deň nespravodlivo stíhaných. Ten je spomienkou na tzv. Akciu kláštory v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď bola násilne zlikvidovaná väčšina mužských kláštorov na Slovensku (ostatné zlikvidovali v noci z 3. na 4. mája 1950). Rehoľníkov sústredili do viacerých centralizačných kláštorov a predstavených reholí internovali v internačnom kláštore v Pezinku, na ktorý premenili kapucínsky kláštor. Preto sa táto spomienka koná každoročne práve v Pezinku, kde na túto skutočnosť upozorňuje pamätná tabuľa z roku 2001.
      Podujatie sa začalo svätou omšou v Kapucínskom kostole, obetovanou za zosnulých nespravodlivo stíhaných. Celebrovali ju niekdajší nespravodlivo stíhaní kňazi – členovia KPVS: vdp. Imrich Végh (bol hlavným celebrantom), P. Tomáš Konc OFMCap a don Anton Srholec SDB (predseda KPVS, bol kazateľom). Obetné dary niesli a čítania čítali bývalí politickí väzni.
      Po sv. omši sa účastníci presunuli k pamätnej tabuli pred kostol, kde sa im prihovorili: Anton Srholec-predseda KPVS, Karol Noskovič, predseda Oblastnej organizácie KPVS Malokarpatskej so sídlom v Pezinku a podpredseda KPVS a Mgr. Oliver Solga – primátor Mesta Pezinok. K. Noskovič a O. Solga položili veniec a kyticu k pamätnej tabuli a prítomní zaspievali pieseň Kto za pravdu horí.
      Nasledoval seminár v Pezinskom kultúrnom centre, ktorý moderoval člen výboru KPVS – OO Malokarpatská Peter Sandtner. Otvoril ho Anton Srholec. So svojimi spomienkami na súdne procesy a väzenie spomínali bývali väzni Alojz Vozatár (bol súdený v procesoch J. Reichbauer a J. Švarc a spol.) a páter Michal Mikuška OCD (bol súdený v procese Augustín Štohl a spol.)

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


 

Foto © Eva Javorská