Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Podolínec – Akcia K2, 2. 5. 2017

      Podolínec - 67. výročie Akcie Kláštory 2 (noc z 3. na 4. 5. 1950) si KPVS pripomenula 2. mája v kláštore redemptoristov v Podolínci, ktorý sa v roku 1950 stal najväčším centralizačným kláštorom na Slovensku pre stovky rehoľníkov. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval P. Tadeáš Král OFM, homíliu predniesol don Alojz Ondrejka SDB. Nasledovala pietna spomienka pri pamätníku, odhalenom v roku 2000. Veniec k nemu položil bývalý verbista Pavel Bellan. Svedectvá predniesli tí, ktorí boli v Podolínci v roku 1950 internovaní: bývalý verbista Štefan Zamiška a bývalý tešiteľ Zoltán Kucbeľ. Následne o dejinách kláštora porozprával kronikár provincie redemptoristov P. Viktor Mišuth CSsR. Poukázal na sochu Panny Márie, ktorú na pamiatku vyrezal jezuita fr. Štefan Bača SJ. Modlitbu predniesol verbista P. Pavol Uličný SVD, ktorý bol tiež v roku 1950 internovaný v Podolínci a na záver prítomní zaspievali pieseň, ktorú si v Podolínci spievali internovaní rehoľníci. Po obede navštívili dvor kláštora, kde sa konali každodenné nástupy rehoľníkov a bývalí rehoľníci si po 67 rokoch zopakovali povinné prechádzanie sa po obvode dvora s rukami za sebou. Cestou do Podolínca časť účastníkov navštívila pamätnú tabuľu minoritov, vyvezených z kláštora v Spišskom Štvrtku a pamätník mučeníkov Cirkvi 20. storočia v Hrabušiciach.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská