Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prešov – pietna spomienka, 19. 11. 2019

      V Prešove sa 19. 11. konala spomienka na obete komunistického režimu. Začala sa svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak a v homílii sa prihovoril protosynkel o. Ľubomír Petrík. Program pokračoval pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli, na ktorej sa tiež zúčastnili predstavení a bohoslovci kňazského seminára. Príhovory predniesli predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák a členovia KPVS Jozef Turčík, ktorého otec bol odvlečených do gulagu a Terézia Tkáčová, ktorá bola prenasledovaná ako učiteľka. Na záver sa prihovoril prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, ktorý odslúžil panychídu a prevzal čestné členstvo KPVS in memoriam pre blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku. Zároveň prítomní zablahoželali k jubileu 70 rokov predsedovi OO KPVS Prešov Ľudovítovi Petraškovi.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok