Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prešov, 1. 10. 2013

      Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 1. októbra 2013 bola odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným komunistickým režimom vo väznici v Prešove. Pamätnú tabuľu na budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Ulici kpt. Nálepku posvätil prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ. Prihovorili sa primátor Mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari a podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník, ktorý pamätnú tabuľu odhalil spolu s vladykom Milanom Lachom. Za ÚVV a ÚVTOS Prešov sa zúčastnil námestník riaditeľa pre služobné veci pplk. Peter Horváth a čestná stráž. Kvety za KPVS k pamätnej tabuli položili oblastní predsedovia Mgr. Ján Goč z Prešova a JUDr. Vincent Samuely z Košíc. Po pietnom akte nasledoval seminár v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, kde odzneli svedectvá dvoch gréckokatolíckych biskupov, ktorí boli v Prešove vo vyšetrovacej väzbe pred súdom: Mons. Jána Hirku a Mons. Jána Eugena Kočiša. Zo zdravotných dôvodov sa nemohli osobne zúčastniť, preto ich svedectvá prečítali o. Andrej Rusnák a o. Peter Borza. Tretieho biskupa, väzneného v Prešove, rímskokatolíckeho spišského pomocného biskupa Mons. Štefana Barnáša predstavil jeho synovec František Barnáš. Svedectvá o uväznení prešovských gréckokatolíckych bohoslovcov po zrušení kňazského seminára v roku 1950 predniesli dvaja z nich: o. Imrich Marinčák a o. Michal Ivanko. Cieľom ich väzby bolo vynútenie prestupu do Pravoslávnej cirkvi, preto boli na cele so štyrmi posteľami umiestnení deviati. Učiteľ František Maník zo Župčian si zaspomínal na uväznenie seba a aj celej dedinskej inteligencie na zastrašenie roľníkov počas násilnej kolektivizácie. Program vyvrcholil archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Lach.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská