Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok – odhalenie pamätnej tabule politickej väzenkyni Štefánii Gavlánkovej, 2. 11. 2022

      Na cintoríne v Pezinku KPVS v deň Pamiatky zosnulých 2. 11. odhalila pamätnú tabuľu politickej väzenkyni Štefánii Galvánkovej (1919 – 1956), ktorá ako jediná Pezinčanka zomrela vo väzení a bola odsúdená vo vykonštruovanom súdnom procese Lukáč Satina a spol. ŠtB totiž zachytila jej korešpondenciu s Jánom Lukáčom, ktorý emigroval do Viedne a poslala za ňou údajného agenta zo zahraničia, ktorý u nej nechal protištátny balíček a ten následne našla ŠtB. Zomrela vo väzení v Prahe - Pankráci a bola pochovaná na väzenskom cintoríne v Prahe – Ďáblicích. Pamätnú tabuľu odhalili biskupský vikár Ministerstva obrany SR plk. Jozef Michalov a biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba. Svedectvá predniesli Jozef Satina, synovec Š. Galvánkovej a syn politického väzňa Lukáča Satinu a Stanislav Demovič, kolega Š. Galvánkovej a posledný žijúci príslušník PTP z Pezinka. Báseň politickej väzenkyne Boženy Kuklovej – Jíšovej Eskortní cela 1955, ktorá opisuje pomery v ženskej cele v rovnakom čase na Pankráci v čase, keď tam bola väznená aj Š. Galvánková, predniesla recitátorka Melánia Hájiková. Následne bol prečítaný zoznam mien všetkých politických väzňov, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Pezinku. Napokon pamätnú tabuľu požehnali J. Paluba a J. Michalov. Počas bohoslužby slova spievali synovia politického väzňa František a Dominik Matiašovskí.

Peter SandtnerVideozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská