Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok – Deň nespravodlivo stíhaných

      Deň nespravodlivo stíhaných si KPVS pripomenula s oneskorením 13. 5. v kapucínskom kláštore v Pezinku formou videozáznamu neverejnej pietnej spomienky. Začala sa zapálením sviečky k pamätnej tabuli na internačný kláštor. Príhovory predniesli: predseda Oblastnej organizácie KPVS Pezinok, syn politického väzňa Michala Matiašovského a synovec väzneného kapucína Vojtecha Rajnera František Matiašovský, podpredseda Oblastnej organizácie KPVS Pezinok a účastník vzbury na obranu rehoľníkov v Pezinku z roku 1950 Stanislav Pátek, posledný žijúci bývalý príslušník PTP Stanislav Demovič, podpredseda KPVS a bývalý politický väzeň Branislav Borovský a kňaz-kapucín a bývalý politický väzeň Tomáš Konc. B. Borovský a T. Konc si zároveň pripomenuli 35. výročie svojho súdneho procesu za prenášanie náboženskej literatúry cez hranice.

Peter Sandtner


video

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Matej Braun