Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pezinok – pohodový večer, 17. 5. 2017

      V kapucínskom kláštore v Pezinku sa 17. mája konal „pohodový večer“, venovaný kňazovi-kapucínovi, politickému väzňovi a príslušníkovi PTP P. Matúšovi Karolovi Vančekovi (1927-2004) pri príležitosti 90. výročia narodenia a 55. kňazskej vysviacky, ktorú prijal tajne vo väzení vo Valdiciach. Hlavným celebrantom sv. omše bol gvardián kláštora br. Norbert Pšenčík a kazateľom br. Tomáš Konc. Po sv. omši bol premietnutý dokumentárny film o P. Matúšovi (autor: Michal Hirko) a odzneli viaceré spomienky na neho.
      P. Matúš Karol Vanček sa narodil 20. 5. 1927 vo vinohradníckej rodine vo Vinosadoch. Po krátkom pobyte v kláštore petrínov v Bruntáli napokon K. Vanček 20. 1. 1949 vstúpil do noviciátu menších bratov kapucínov v Pezinku vďaka duchovnému vedeniu zo strany kapucína P. Angelusa Senášiho. O rok nastúpil na filozofické štúdiá do Bratislavy, odkiaľ bol v noci z 3. na 4. mája 1950 vyvezený do centralizačného kláštora v Kostolnej a na stavbu Priehrady mládeže. V septembri bol povolaný do Pomocných technických práporov v Svatej Dobrotivej, Strašiciach, Kladne a v Jinoniciach, odkiaľ bol 31. 12. 1953 prepustený do civilu. V civilnom zamestnaní vykonával stavebné práce, neskôr sa zamestnal v Štatistickom vydavateľstve tlačív a vo Vinárskych závodoch. Naďalej udržiaval kontakty so spolubratmi, pokračoval v rehoľnom živote a 4. 10. 1954 zložil večné sľuby. Preto bol 26. 4. 1961 zatknutý a po vyšetrovaní na ŠtB na Ulici februárového víťazstva v Bratislave bol 25. 7. - 1. 8. 1961 odsúdený na 6,5 roka väzenia v prvom súdnom procese s kapucínmi pod názvom Vojtech Rajner a spol. K. Vanček sa proti rozsudku odvolal, ale Najvyšší súd v Prahe 20. - 22. 9. 1961 trest nezmenil. Výkon trestu prežil vo väznici vo Valdiciach, kde ako vinár pomáhal zaobstarávaním vína pre uväznených kňazov a 15. 5. 1962 prijal kňazskú vysviacku. Po podmienečnom prepustení 19. 1. 1964 nastúpil do civilného zamestnania opäť vo Vinárskych závodoch v Bratislave a neskôr v Rači. Do pastorácie sa dostal až 15. 10. 1968. Pôsobil ako kaplán v Šoporni (1968), v Topoľčanoch (1969), v Bratislave – Farnosti Najsvätejšej Trojice (1971), ako administrátor farnosti v Brodskom (1974), v Senici (1975) a v Horných Orešanoch (1977). Venoval sa pastorácii vysokoškolákov, schôdzkam s tajnými spolubratmi kapucínmi a na poslednom pôsobisku opravil kostol a faru. Od 15. 11. 2000 žil na odpočinku v charitnom domove v Pezinku, kde 25. 3. 2004 zomrel.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská