Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Partizánske – 73. výročie Akcie Kláštory, 13. 4. 2023

      Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Partizánske a Spoločnosťou Božieho Slova si 13. apríla 2023 v Partizánskom pripomenula 73. výročie Akcie Kláštory - násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 a zároveň pamätný deň SR "Deň nespravodlivo stíhaných". Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták, SVD. Na úvod privítal hostí miestny dekan - farár Mons. Vladimír Farkaš. Okrem predstaviteľov Mesta Partizánske, Okresného úradu Partizánske a KPVS sa sv. omše zúčastnili aj žiaci a učitelia z cirkevnej školy. Po sv. omši program pokračoval pri pamätníku obetí totalitných režimov, kde všetkých privítal primátor Mesta Partizánske Jozef Božik. Vence k pamätníku položili zástupcovia KPVS, Mesta Partizánske a ÚPN. Nasledovali svedectvá priamych účastníkov Akcie K: bývalého verbistu Pavla Bellana z Veľkých Uheriec, bývalého tešiteľa Gregora Duchoviča z Kolačna a bývalého školského brata Zena Malíka z Partizánskeho. Práve v týchto troch reholiach v roku 1950 bolo veľa klerikov, novicov a kandidátov z regiónu hornej Nitry. Príhovor predniesol aj historik František Neupauer z Ústavu pamäti národa. Na záver predniesol modlitbu provinciál SVD P. Kruták.

Peter Sandtner


Videozáznamy:

Svätá omša:
Pietna spomienka:

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner