Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Partizánske – pietna spomienka, 31. 7. 2018

      V Partizánskom sa 31. júla konala pietna spomienka na obete komunistického režimu z okresu Partizánske. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorú celebroval dekan-farár v Partizánskom Mons. Vladimír Farkaš spolu s kňazom na odpočinku Stanislavom Greššom a kaplánom Martinom Mihálom. Na záver sa prihovoril primátor Mesta Partizánske Jozef Božik. Nasledovala pietna spomienka pri pamätníku obetí totalitných režimov, ku ktorému položil kvety plk. František Martoš a boli prečítané mená politických väzňov a príslušníkov PTP z okresu Partizánske. Svedectvo jedného z nich, P. Vojtecha Kováčika SVD z Chynorian, prečítal Stanislav Pátek. O perzekúciách obyvateľov Veľkých Bielic predniesol svedectvo Anton Kosáč. Popoludní účastníci navštívili vodný hrad v Šimonovanoch a Kostol sv. Cyrila a Metoda vo Veľkých Kršteňanoch, na ktorom je pamätná tabuľa miestneho rodáka, kňaza-vincentína a politického väzňa P. Štefana Krištína CM. O jeho živote porozprával jeho synovec Anton Krištín a administrátor farnosti Ján Salík. Ďalej navštívili Kostol sv. Dominika Savia v Pažiti, ktorý bol postavený v ťažkých časoch a dlhé roky mohol slúžiť len ako dom smútku. O jeho stavbe porozprával člen KPVS Emil Toma z Pažite. Napokon navštívili bývalého príslušníka PTP Jána Magáta v Žabokrekoch nad Nitrou, ktorému bola odovzdaná medaila.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner