Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Považská Bystrica – Rada predsedov KPVS, 2. 6. 2022

      V Zborovom dome Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Považskej Bystrici sa 2. 6. konalo zasadnutie Rady predsedov KPVS. Na úvod všetkých privítal miestny diakon Ľubomír Marcina, bývalý politický väzeň a člen KPVS. Peter Sandtner a August Masár mu pri tejto príležitosti oneskorene zablahoželali k jeho 60. narodeninám, keďže kvôli opatreniam nebolo možné sa skôr stretnúť. Prítomní sa zároveň pristavili aj pri pamätnej tabuli evanjelického farára a politického väzňa Petra Škodáčka, ku ktorej položil sviečku Ondrej Fronc. Následne si vypočuli životopis P. Škodáčka od vojenského dekana v Trenčíne kpt. Ondreja Rišiaňa. Program pokračoval samotným zasadnutím Rady predsedov v zborovej sieni. Po spomienke na zosnulých oblastných predsedov a privítaní nových Peter Sandtner informoval predsedov o štátnych dotáciách, problémoch s financovaním časopisu a o ďalších aktuálnych záležitostiach. Zasadnutie navštívil aj Karol Rosenberg, ktorý informoval o svojom úsilí o urýchlenie a zjednodušenie konania ÚPN pri vybavovaní postavenia veterána protikomunistického odboja. Ďalším bodom programu bola príprava Valného zhromaždenia KPVS, najmä návrhy zmien Stanov KPVS. Rada predsedov sa zaoberala aj zostavením kandidátky do volieb do Predsedníctva a Kontrolnej komisie KPVS. Napokon zvolila nové vedenie Rady predsedov. Jej predsedom je z titulu funkcie predseda KPVS, za podpredsedu bol zvolený Andrej Dvorecký a za tajomníka Eva Javorská.

Peter Sandtner 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská