Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Podunajské Biskupice – spomienka na Akciu R, 22. 9. 2021

      Delegácia KPVS 22. 9. navštívila Kongregáciu milosrdných sestier sv. Kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Po sv. omši v Kostole Povýšenia sv. Kríža, ktorú celebroval jeho rektor Jozef Nádaský, odovzdali medaily za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, trom starším sestrám, ktoré boli vyvezené z kláštorov a nemocníc: sr. Eve Mihokovej, sr. Bonfílii Leškovej a sr. Sophii Adamovej. Za sestry sa prihovorila sr. Eva. Následne odovzdali provinciálnej predstavenej sr. Šebastiane Tuptovej kópie väzenských predmetov J. Bachratého, V. Semanovej a T. Zemana, ktoré boli darom pre pápeža Františka, aby zostali vystavené pre verejnosť na tomto pútnickom mieste. Po uctení si relikvii blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej a zápise do pamätnej knihy sa so sestrami stretli v novozrekonštruovanom kláštore, do ktorého sa sestry vrátili len nedávno po 71 rokoch.

Peter Sandtner


Fotografie: Martin Petrík