Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Púť k blahoslavenej sr. Zdenke, Podunajské Biskupice, 2. 5. 2014

      Dňa 2. mája sa v Kostole sv. Kríža v nemocnici v Podunajských Biskupiciach konala púť členov KPVS k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. Zúčastnili sa jej členovia z východného Slovenska, ktorí prišli zájazdovým autobusom ako členovia aj z Bratislavy a západného Slovenska. Svätú omšu celebroval predseda KPVS don Anton Srholec SDB, homíliu predniesol správca kostola P. Frank Vandegehuchte MSC, ktorý pripomenul nielen prenasledovanie v období komunistického režimu, ktoré mnohí prítomní prežili, ale aj prenasledovanie kresťanov v budúcnosti, ako ho predpovedá Sväté Písmo. Vyzdvihol príklad sestry Zdenky, ako aj ďalších obetí komunistického režimu, ktorí v utrpení obstáli, lebo nie všetci vytrvali. Po sv. omši sestra Mojmíra Hauptvoglová SCSC z Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža predstavila blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú a jej hlavné pútnické miesto v Podunajských Biskupiciach. Informovala o začatí procesu jej svätorečenia a o zázračnom uzdravení, ktoré sa udialo na jej príhovor. Následne mali prítomní možnosť uctiť si relikvie sr. Zdenky, ktorej lebka a najväčšie kosti sú uložené pod jej sochou, zapísať sa do pamätnej knihy a navštíviť informačnú izbu sestry Zdenky s výstavnými panelmi a jej portrétom. Program bol ukončený na cintoríne pri hrobe sestry Zdenky, kde je uložená časť jej ostatkov spolu s ostatkami ďalších sestier, prevezených zo zrušeného starého cintorína v Trnave. Prítomní položili k hrobu veniec s bielymi kvetmi, pomodlili sa modlitbu z obrázku sr. Zdenky a dcéra spisovateľa Antona Habovštiaka, ktorý zviditeľnil sr. Zdenku, zahrala na husliach skladbu Ave Maria.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská