Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Orava - 7. 8. 2015

      Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a 60. výročia úmrtia blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej 7. augusta 2015 usporiadala KPVS spomienkový zájazd na Oravu po ich stopách. Účastníci prišli vlakmi do Kraľovian, odkiaľ pokračovali v ceste na Oravu zájazdovým autobusom a osobnými autami. Prvé zastavenie bolo pri soche J. Vojtaššáka v Dolnom Kubíne na sídlisku Brezovec, kde sa prihovoril europoslanec Miroslav Mikolášik. Zároveň boli odovzdané symbolické väzenské a PTPácke čiapky ďalším členom KPVS, ktorí v nich držali čestnú stráž pri pamätníkoch, ktoré v rámci zájazdu navštívili. Druhé zastavenie bolo v Krivej, rodisku sestry Zdenky. Vo Farskom kostole sv. Jozefa predstavili toto miesto manželka Jozefa Habovštiaka, ktorému okolnosti nedovolili prísť a miestny farár PaedDr. Rudolf Schuster. Účastníci navštívili sochu sr. Zdenky, jej relikvie a pamätník na mieste jej rodného domu. Tretie zastavenie bolo pred farou v Tvrdošíne, na ktorej priečelí sa nachádzajú busty Jána Vojtaššáka a Štefana Šmálika, ktorí v Tvrdošíne pôsobili. Po prednese básne sa prihovoril miestny farár ThLic. František Reguly a osobnosť Š. Šmálika priblížil RNDr. Jozef Kušnier zo Spolku priateľov Štefana Šmálika. Štvrté zastavenie bolo v Námestove, kde výklad poskytol znalec miestnych dejín Vladimír Kolada a atmosféru posilnila miestna ľudová hudba. Účastníci navštívili sochy J. Vojtaššáka a sestry Zdenky, pamätnú tabuľu obetí komunistického režimu z Oravy na Katolíckom dome a Múr osobností Hornej Oravy, kde má svoju pamätnú tabuľu aj J. Vojtaššák. Hlavný program sa konal v Zákamennom – v rodisku J. Vojtaššáka. Svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sa konala presne v deň i hodinu 50. výročia pohrebu J. Vojtaššáka. Jej hlavným celebrantom bol vicepostulátor kauzy blahorečenia J. Vojtaššáka a cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. a všetkých prítomných privítal miestný farár Mgr. Cyril Hamrák. Obetné dary priniesli bývalí politickí väzni a príslušníci PTP v symbolických čiapkách. Po sv. omši odzneli svedectvá dvoch členov KPVS, ktorí biskupa Vojtaššáka osobne poznali: RNDr. Františka Kľusku a Michala Kyseľa, ďalej odznel prejav predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondreja Krajňáka, PhD. a svedectvo Mariána Ovada o vyslyšaní. Po sv. omši program pokračoval pri hrobe J. Vojtaššáka, kde sa prítomní pomodlili desiatok sv. ruženca a O. Krajňák prečítal prejav svojho otca Jozefa Krajňáka, ktorý pred 50 rokmi predniesol na Vojtaššákovom pohrebe. Kvety za KPVS položil podpredseda OO KPVS Trstená Viliam Maretta, ktorý pripojil aj krátku spomienku na pohreb J. Vojtaššáka. Zájazd bol ukončený prehliadkou pamätnej izby J. Vojtaššáka a niektorí účastníci navštívili aj jeho novú sochu na jeho novopomenovanom námestí.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská