Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Okoličné – Ocenenie sestier za utrpenie, 28. 6. 2022

      V kláštore Kongregácie školských sestier sv. Františka v Okoličnom Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ústav pamäti národa 28. 6. ocenili staršie sestry, ktoré tam žijú na odpočinku. Hlavným celebrantom sv. omše bol kňaz - františkán P. Tadeáš Mikuláš Král OFM, koncelebroval miestny kaplán Štefan Štellmach a počas nej bola v kaplnke vystavená nástenka s fotografiami a spomienkami sestier na internáciu. Po sv. omši zástupca KPVS Peter Sandtner odovzdal sestrám Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom a zástupca ÚPN Lukáš Obšitník im odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja a pamätné medaily ÚPN. Za sestry sa poďakovala sr. Petra Mendrošová. V jedálni novicka Rachel predniesla dobovú báseň, odzneli spomienky sr. Petry Mendrošovej a miestna predstavená každej z internovaných sestier odovzdala kvet. Medaily dostali sestry: sr. Viliama Mihalusová (bola aj väznená), sr. Petra Mendrošová, sr. Ludvika Kucková, sr. Mariola Dúbravcová, sr. Etela Ocilková, sr. Kristiána Šebestová, sr. Alojzia Fendeková a sr. Cecília Kýšková. Dekréty veteránov protikomunistického boli odovzdané aj in memoriam aj sestrám, ktoré od ich priznania zomreli.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner