Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – pietna spomienka, 17. 12. 2019

      Nitra KPVS si 17. 12. pripomenula 125. výročie úmrtia predstavenej sestier vincentiek v nemocnici v Nitre sr. Floriny Barbory Boenighovej DKL, ktorá zomrela vo väzení v Prahe pri jej symbolickom hrobe na Mestskom cintoríne v Nitre. Pri tejto príležitosti jej bolo udelené čestné členstvo KPVS in memoriam, ktoré prevzala vizitátorka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sr. Damiána Pagáčová DKL. Kvety k jej hrobu položila Anna Vargová, v ktorej rodine sa skrývali vincentíni, za ktorých sa sr. Florina obetovala. Životopis sr. Floriny predniesla sr. Marianna Bucková DKL a na záver sa prítomní pomodlili desiatok sv. ruženca. Nasledovala svätá omša v Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorú celebroval direktor Spoločnosti dcér kresťanskej lásky P. Jozef Garaj CM.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok