Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – pietna spomienka, 6. 8. 2020

      Pri pamätnej tabuli v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra sa 6. 8. konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Vence k nej položili delegácie ZVJS, Mesta Nitra, PV-ZPKO a KPVS. Na úvod všetkých privítal riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra plk. Milan Rus. Nasledovali svedectvá bývalej politickej väzenkyne Františky Muzikovej a detí politických väzňov Anny Vargovej, Heleny Rábekovej a Vlasty Ónodiovej Uhrinovej, ktorých otcovia boli väznení v nitrianskej väznici. Napokon boli odovzdané medaily za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom politickému väzňovi Jurajovi Rackovi, ktorý bol väznený v Nitre a príslušníkovi PTP Štefanovi Kalúzovi. Oficiálny program bol ukončený bohoslužbou slova a duchovným slovom väzenského diakona por. Milana Jozeka. Nasledovala prehliadka väznice pod vedením vedúceho organizačno-právneho oddelenia mjr. Petra Slobodu. Účastníci videli rôzne väzenské cely, vychádzkový dvor a väzenskú kaplnku bl. Zdenky Schelingovej. Popoludňajší program prebiehal v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, kde svätú omšu celebrovali kňazi – bývalí politickí väzni Peter Rúčka a Tomáš Konc. Po sv. omši boli odovzdané pamätné listy KPVS a DKL sestrám vincentkám, ktoré boli v 50. tych rokoch vyvezené z kláštorov a nemocníc pri príležitosti 70. výročia Akcie Rehoľníčky: sr. Kajetáne Magdolenovej, sr. Rustike Janíkovej, sr. Honórii Mišányiovej a sr. Romule Ambrózovej. Vizitátorka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sr. Damiána Pagáčová zároveň každej sestre odovzdala ružu. Imobilným sestrám sr. Justíne Vargovej a sr. Getúlii Kamenskej boli pamätné listy odovzdané priamo v ich izbách. Po obede sa prítomní zastavili na fare v Hlohovci – Šulekove, kde pôsobí ako farár bývalý politický väzeň Peter Rúčka. Pri príležitosti svojich 65. narodenín ich ponúkol svojou orechovicou a ukázal im zvieratá, ktoré chová. Zájazd bol ukončený posedením vo farskej pastoračnej miestnosti.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © Eva Javorská

 


Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © ÚVV a ÚVTOS Nitra