Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – 71. výročie Akcie Kláštory 2, 3. 5. 2021

      Spoločnosť Božieho Slova a KPVS si 3. 5. v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre pripomenuli 71. výročie Akcie Kláštory 2 – druhej vlny násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 3. na 4. 5. 1950. Program tvorila svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál SVD P. Pavol Kruták SVD a koncelebroval P. Tomáš Gerboc SVD. Na záver odzneli svedectvá dvoch bývalých príslušníkov PTP: Štefana Zamišku, ktorý bol ako novic SVD pred 71 rokmi vyvezený z Nitry – Kalvárie do Podolínca a Antona Paulecha, ktorý vyvezenie verbistov sledoval ako bohoslovec kňazského seminára v Nitre. Nasledovalo premietnutie troch dokumentárnych filmov zo seriálu Barbarstvo moci, ktorých autorom je P. Tomáš Gerboc: o vyvezení rehoľníkov z kláštorov, o PTP a o stavbe Priehrady mládeže. Napokon prítomní zablahoželali k 90. narodeninám Emilovi Tomovi, ktorý bol pred 71 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov v Leviciach. Prítomní navštívili aj pútnický Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, kde sa spolu s pátrom provinciálom pomodlili Loretánske litánie. Záverečná časť programu bola na cintoríne na Cabajskej ceste, kde sú pochovaní členovia Spoločnosti Božieho Slova a kde sa pomodlili desiatok sv. ruženca. Sviečky k pamätníku položili bývalý novic SVD Štefan Zamiška a vdova po bývalom bohoslovcovi SVD Mária Hlaváčová.

Peter Sandtner


Fotografie: Martin Petrík


Záznam priameho prenosu: