Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

70. výročie Akcie Kláštory – pamätné listy

      70. výročie Akcie Kláštory si KPVS plánovala pripomenúť v Nitre na Kalvárii v spolupráci so Spoločnosťou Božieho Slova za účasti žijúcich svedkov. Kvôli zákazu verejných podujatí sa to však nemohlo uskutočniť. Preto KPVS v spolupráci s niektorými rehoľnými spoločnosťami poslala poštou pamätné listy k 70. výročiu Akcie K rehoľníkom a bývalým rehoľníkom, ktorí boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov. Pôvodne bolo plánované osobné odovzdávanie pamätných listov slávnostným spôsobom. Osobne odovzdal predseda KPVS Peter Sandtner pamätný list len kňazovi-saleziánovi donovi Štefanovi Šilhárovi SDB pred saleziánskym domom na Miletičovej ulici v Bratislave. Niektorým rehoľníkom pamätný list odovzdal ich predstavený. Keďže 13. apríl je zároveň aj pamätným dňom SR ako Deň nespravodlivo stíhaných, svätú omšu v tento deň za všetkých nespravodlivo stíhaných v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke celebroval generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman P. Michal Krysztofowicz CCG. Hlavným celebrantom bol P. Faustyn Wesołowski, koncelebrovali P. Chryzostom Vadrna a P. Viliam Vaľa, priamy účastník Akcie Kláštory. Na záver M. Krysztofowicz odovzdal pamätný list V. Vaľovi. Zapálením sviečky pri spoločnej hrobke kapucínov na cintoríne v Pezinku si 70. výročie Akcie Kláštory 13. apríla pripomenuli aj členovia Oblastnej organizácie KPVS Pezinok Peter Sandtner a Mária Stachovičová, keďže bratia kapucíni boli tiež vyvezení z kláštorov, narukovaní v PTP a väznení.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner