Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nitra – pietna spomienka, 14. 5. 2019

      Pri príležitosti 65. výročia zrušenia PTP sa pri pamätnej tabuli príslušníkov PTP v Nitre 14. mája konala pietna spomienka. Začala sa kladením vencov za účasti čestnej stráže z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra, ktoré kládli delegácie Ministerstva obrany SR, KPVS, Ústavu pamäti národa, Mesta Nitra a PV-ZPKO. Príhovory predniesli: pplk. Jozef Kuták zo Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, Vladimír Palko z ÚPN a modlitbu predniesol generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadeľ. Následne vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Richard Zimányi prečítal rozkaz ministra obrany SR a J. Kuták odovzdal Pamätné medaily ministra obrany SR desiatim bývalým príslušníkom PTP: Jozefovi Arpášovi, Františkovi Balvanovi, Františkovi Brázdovi, Ladislavovi Kavuljakovi, Štefanovi Skokovi, Jozefovi Sliepkovi, Jurajovi Gombíkovi, Ernestovi Tvrdoňovi, Jánovi Prešinskému a Pavlovi Schniererovi. Za vyznamenaných sa poďakoval J. Sliepka. Na záver bola ďalšiemu bývalému príslušníkovi PTP z Nitry Jozefovi Stražancovi odovzdaná medaila KPVS.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská