Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, Nitra, 9. 2. 2013

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul pripravili spomienkové stretnutie pri príležitosti 60. výročia súdneho procesu Štefan Krištín a spol. 9. februára 2013 vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre – Dolnom meste (bývalý kostol sestier vincentiek). Začalo sa svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom sv. omše bol generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek a koncelebrovali kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Po sv. omši nasledovali svedectvá pamätníkov. Hlavné svedectvá predniesli dvaja poslední žijúci odsúdení, bývalí vincentíni Vladimír Slávik a Milan Faško – Kaclík, ktorí vo väzení zažili aj viaceré obrátenia a krsty spoluväzňov. Anna Vargová hovorila o ukrývaní sa vincentínov v ich dome, za čo bol jej otec Pavol Bencz spolu s nimi odsúdený. Anna Šeďová vydala svedectvo o svojom bratovi vdp. Bohuslavovi Pikalovi, ktorý ako sa jediný z odsúdených bohoslovcov stal kňazom, hoci až o 20 rokov neskôr. Sestra Stella Danková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky spomenula svoje spolusestry s. Florinu Boenighovú, predstavenú v Nitre a s. Vincenciu Hanskovú, predstavenú v Trenčíne, ktoré podporovali študujúcich bohoslovcov, za čo boli odsúdené a s. Florina vo väzení aj zomrela. Hlavného odsúdeného pátra Štefana Krištína predstavil jeho synovec Anton Krištín, ktorý sa osobne zúčastnil súdneho pojednávania. Don Anton Srholec sa prihovoril ako spoluväzeň všetkých odsúdených bohoslovcov v Jáchymove. Na záver provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jozef Noga CM informoval o príprave procesu blahorečenia jedného z odsúdených bohoslovcov Jána Havlíka, ktorý zomrel na následky väzenia (12. februára uplynie 85 rokov od jeho narodenia) a vyzval k spoločnej modlitbe za zosnulých odsúdených.
      Po likvidácii kláštorov v roku 1950 začala skupina bohoslovcov vincentínov pod vedením pátra Štefana Krištína tajne študovať teológiu a pokračovať v rehoľnej formácii v Nitre, kde sa ubytovali u Kataríny Valášekovej a Pavla Bencza. Na základe udania 16ročného zväzáka boli v októbri 1951 zatknutí a po vyšetrovacej väzbe dňa 5. februára 1953 odsúdení Krajským súdom v Nitre. Vo výkone trestu boli prevažne v uránových baniach v Jáchymove. Hlavný odsúdený P. Štefan Krištín, na ktorého sa amnestie nevzťahovali, bol z väzenia prepustený do domáceho liečenia po klinickej smrti, ktorá nastala pri práci v tzv. Veži smrti v Jáchymove, kde pracoval s čistou uránovou rudou a vdychoval rádioaktívny prach. Prebral sa až ráno pri jame na cintoríne, pretože v predchádzajúci deň nemali rakvu a nemohli ho pochovať. Zomrel v roku 2005 vo veku 96 rokov.
      Rozsudky boli nasledovné: kňaz Misijnej spoločnosti páter Štefan Krištín - doživotie, bohoslovci Misijnej spoločnosti: Vojtech Krištín - 10 rokov, Ján Havlík - 14 rokov, Anton Havlík – 8 rokov, Bohuslav Pikala -18 rokov, Vladimír Slávik - 6 rokov a Milan Faško - 3 roky, Dcéry kresťanskej lásky sestra Florina Barbora Boenighová – 15 rokov a sestra Vincencia Anna Hansková - 15 rokov, diecézni kňazi Martin Pizerák - 1 rok a Ján Hulla - 18 mesiacov, tajne vysvätený jezuitský kňaz Pavol Horský - 10 rokov a laici Anton Korec – 10 rokov, Ľudmila Fabišová – 5 rokov, Matúš Hromada – 1 rok podmienečne na 2 roky, Katarína Valášeková 1 rok podmienečne na 2 roky Pavol Bencz – 1 rok. Najvyšší súd v Prahe 11. júna 1953 znížil tresty Š. Krištínovi na 20 rokov, Jánovi Havlíkovi na 10 rokov a Bohuslavovi Pikalovi na 12 rokov.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner