Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätníka, Nimnica, 20. 8. 2013

      V Kúpeľoch Nimnica bol 20. augusta 2013 odhalený pamätník mladým rehoľníkom: bohoslovcom, klerikom a novicom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe neďalekej Priehrady mládeže. Cieľom týchto prác a politického preškoľovania v izolácii od kňazov a predstavených bola ateistická prevýchova a zanechanie kňazského a rehoľného povolania. Program sa začal svätou omšou v kongresovej sále kúpeľov, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spolu s rehoľníkmi, ktorí stavali Priehradu mládeže a ďalšími kňazmi. Nasledovalo odhalenie pamätníka s textom: „V roku 1950 komunistický režim povolal na preškoľovanie a nútené práce na stavbe Priehrady mládeže mladých rehoľníkov. Na pamiatku hrdinského vytrvania v ich povolaní na nútených prácach, v PTP a vo väzení venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, Nimnica 2013.“ Pamätník odhalili a príhovory predniesli riaditeľ Kúpeľov Nimnica a. s. Mgr. Martin Pavlík a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska don Anton Srholec SDB. Po požehnaní pamätníka Mons. Tomášom Galisom odznela báseň „Barbarská noc chovanca“ od vtedajšieho novica tešiteľov Emila Rončáka v podaní Stanislava Pátka. Pri pamätníku prítomní rehoľníci zaspievali pieseň „Mlaď Bohu verná, Kristove čaty“, ktorú manifestačne spievali pochodujúc v roku 1950 cestou z Priehrady mládeže do kostola v Púchove a to aj napriek zákazu opustiť tábor. Pri pamätníku bola zároveň inštalovaná aj informačná tabuľa o nútenom pobyte rehoľníkov na Priehrade mládeže s dobovými fotografiami. Záver programu tvorili svedectvá prítomných rehoľníkov, ktorí toto miesto navštívili po 63 rokoch (o. Oto Gábor, PhDr. Štefan Hanakovič, don Vojtech Zeman SDB, dp. Jozef Cahel, don Ján Malženický SDB a Jozef Marcinčin). Spomínali na priebeh stavby, tajné sväté omše v barakoch, snahu vytrvať vo svojom povolaní aj v ťažkých podmienkach, ale aj na svoje ďalšie osudy: dlhé čakanie na kňazstvo, úteky do zahraničia, tajné vysviacky, na Pomocné technické prápory a väzenie. Keďže jedným z nich bol aj bohoslovec vincentín Ján Havlík, ktorého proces blahorečenia prebieha, provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jozef Noga CM predstavil jeho osobnosť a vyzval na zbieranie svedectiev o ňom.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská