Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Nimnica – Mimoriadne valné zhromaždenie a spomienka na rehoľníkov pri pamätníku, 2. 8. 2023

      V Kúpeľoch Nimnica sa 2. 8. konalo Mimoriadne valné zhromaždenie KPVS. Začalo sa spomienkou na zosnulých, najmä na predsedu Petra Chromého a tragicky zosnulého Olivera Brezinského. Po schválení programu, voľbe zapisovateľa, overovateľa, volebnej, návrhovej a mandátovej komisie, nasledoval bod rôzne, v rámci ktorého P. Sandtner prítomných oboznámil s dianím v KPVS. Počas schôdze z funkcie tajomníčky Rady predsedov odstúpila Eva Javorská a za nového tajomníka bol zvolený Ondrej Fronc. Na záver sa konali voľby predsedu, keďže táto funkcia bola neobsadená od odstúpenia P. Chromého 9. 6. Za predsedu bol zvolený Peter Sandtner, druhým kandidátom bol Pavol Dečo. Kandidátku zostavila Rada predsedov pred konaním VZ KPVS. Kúpele Nimnica a Saleziáni don Bosca si 2. 8. zároveň pripomenuli 10. výročie odhalenia pamätníka mladých rehoľníkov, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže. Program sa začal sv. omšou v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Kúpeľoch Nimnica, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Saleziánov don Bosca don Peter Timko SDB. Na záver prítomní zaspievali pieseň Christus vincit, ktorá bola hymnou rehoľníkov na priehrade. Po skončení sv. omše sa prítomní presunuli k pamätníku, ku ktorému bol položený veniec, kvety a sviečka. Svedectvá predniesli traja rehoľníci, ktorí pracovali na stavbe priehrady: saleziáni don Vojtech Zeman SDB a don Ján Tocký SDB a bývalý novic tešiteľov Gregor Duchovič. O návštevách blahoslaveného dona Titusa Zemana SDB u klerikov na priehrade hovoril jeho synovec Michal Radošinský. Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja dvom rehoľníkom, ktorí stavali túto priehradu: V. Zemanovi a in memoriam bývalému bohoslovcovi – verbistovi Antonovi Fričovi (prevzala vdova Mária Fričová). Príhovor predniesol aj podpredseda Predstavenstva Kúpeľov Nimnica, a. s. Martin Pavlík a program ukončil modlitbou provinciál P. Timko.

Peter Sandtner


Videozáznam 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská