Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

„Nenápadní hrdinovia“, Prešov 7. mája 2009

      Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) spolu s Ústavom pamäti národa (ÚPN) usporiadali dňa 7.5.2009 vzdelávacie podujatie v Prešove v náväznosti na otvorenie súťažného projektu „Nenápadní hrdinovia“ (Trenčín, 24.3.2009). Podujatie bolo v Metodicko-pedagogickom centre r.p., Prešov za účasti asi 150 žiakov spolu s pedagogickými predstaviteľmi. Úlohou boli prezentácie uvedeného projektu spolu s výsledkami výskumu ÚPN a ich využitie pre vyučovanie dejepisu a občianskej náuky na stredných a základných školách východného Slovenska. Úvodné slovo mal predseda KPVS don A. Srholec a vedúci projektu Mgr. F. Neupauer. Na podujatí odznelo 6 prednášok pracovníkov ÚPN, ktoré sa zaoberali v širšom pohľade dejinami neslobody v rokoch 1938-1989, ďalej bola videoprojekcia filmu pracovníkov ÚPN „Jáchymovské peklo“ a na záver 4 deti politických väzňov podali svedeckú výpoveď so zážitkami s totalitným komunistickým režimom.
      Bližšie informácie o projekte nájdete na: www.november89.eu

RNDr. Mária Jurčovičová

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská