Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hostýn – Muklovská púť, 1. 9. 2018

      Konfederace politických vězňů Českej republiky a pobočka KPV ČR Bystřice pod Hostýnem usporiadali v sobotu 1. septembra 2018 tradičnú XXVI. MUKLOVSKÚ PÚŤ SVATÝ HOSTÝN 2018, na ktorú prijali pozvanie aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska z východného Slovenska. Prišli sme na najnavštevovanejšie pútnicke miesto v českej republike. Po príchode na sv. Hostýn nás ohúrila monumentálna architektúra a citeľná mystická atmosféra, ktorú toto miesto vyžaruje. Každým rokom si tu pripomíname komunistický totalitný režim. Politických väzňov je čoraz menej, ale na pietnej spomienke ich zastupujú vdovy, deti, rodinní príslušníci a sympatizanti organizovaní v KPVS. Vyše dvesto prítomných si pripomenulo mučenie, väznenie a smrť svojich rodinných príslušníkov a priateľov. Program začal pontifikálnou svätou omšou v bazilike Panny Márie Hostýnskej, ktorú celebroval arcibiskup pražský Mons. ThLic. Dominik Duka OP, opát strahovský P. Michael Josef Pojezdný OPraem. a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ. Po českej sv. omši sa prítomní premiestnili cez malebný svätohostýnsky areál k pamätníku venovanému protiprávne popraveným, zastreleným a väzneným v rokoch 1948 - 1989, kde boli položené vence a kytice. Moderátorom spomienky bol Leo Žídek podpredseda KPV ČR. Medzi pozdravmi, ktoré odzneli, bol aj pozdrav zo Slovenska, ktorý predniesol podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník. Na záver sme si vypočuli štátne hymny Slovenskej republiky a Českej republiky. Pozvanie sme dostali aj na besedu do Jurčovičovej sály. Pred odchodom domov sme si pri bazilike načerpali uzdravujúcu vodu z prameňa, ktorý slúži všetkým pútnikom.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská