Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Michalovce – pietna spomienka, 2. 5. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Ústav pamäti národa (ÚPN) si 2. mája 2022 pripomenuli 72. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a 72. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov ocenením svedkov viery. Dopoludnia pri pamätnej tabuli pred kláštorom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov v Michalovciach zástupca ÚPN Ján Endrődi odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja gréckokatolíckemu kňazovi - redemptoristovi o. Michalovi Roškovi CSsR, ktorý následne priblížil svoj život, keďže bol internovaný, narukovaný v PTP a aj väznený. J. Endrődi zároveň odovzdal Pamätnú medailu ÚPN a ďakovný list in memoriam gréckokatolíckemu kňazovi o. Michalovi Ivankovi, ktoré prevzala jeho vdova Anna Ivanková. Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal kvety Anne Ivankovej ako aj Kláre Ivankovej, vdove po gréckokatolíckom kňazovi o. Františkovi Ivankovi a následne si obe zaspomínali na svojich manželov, ktorí boli ako bohoslovci kňazského seminára v Prešove uväznení a povolaní do PTP. Na záver sa otcovia redemptoristi pomodlili panychídu pri pamätnej tabuli a prítomní si prezreli výstavu o dejinách redemptoristov v predsieni kláštora. Následne sa presunuli do areálu kláštora Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Michalovciach, kde Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, sr. Márii Helene Protivňákovej SSNPM, ktorá si následne zaspomínala na vyvezenie z kláštora a internáciu v Čechách. Napokon sa prítomní pomodlili panychídu za zosnulé sestry pri pamätnej tabuli pred kláštorom. Pamätné tabule na kláštoroch otcov redemptoristov a sestier služobníc osadila KPVS 26. 4. 2003. Delegácia KPVS a ÚPN popoludní navštívila gréckokatolíckeho kňaza o. Imricha Marinčáka v Prešove. Peter Sandtner mu odovzdal Medailu cti KPVS, ktorá je venovaná všetkým gréckokatolíckym kňazom, ktorí v roku 1950 zostali verní a z ktorých žije už len I. Marinčák. J. Endrődi mu odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja, Pamätnú medailu a ďakovný list ÚPN. I. Marinčák si tiež zaspomínal na väzenie a PTP. Program vyvrcholil svätou liturgiou v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch, ktorej hlavným slúžiteľom bol emeritný arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ a v homílii sa prihovoril o. František Fedor. Opísal svoj život, najmä ako bol v noci z 3. na 4. mája 1950 vyvezený z Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii do centralizačného kláštora v Podolínci a následne na preškoľovanie do Kostolnej, na Priehradu mládeže a do Pezinka. V tom čase bol novicom Spoločnosti Božieho Slova. Na záver sv. liturgie mu Peter Sandtner v mene KPVS odovzdal Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom a Ján Endrődi v mene ÚPN dekrét veterána protikomunistického odboja, Pamätnú medailu a ďakovný list.

Peter Sandtner


Videozáznam: Michalovce - redemptoristi
Videozáznam: Michalovce - sestry služobnice
Videozáznam: Prešov
Videozáznam: Šarišské Michaľany

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner