Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov symbol utrpenia, pietna spomienka 20. augusta 2016

      V Leopoldove sa 20. augusta konala tradičná pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu so zástupcom biskupského vikára Ozbrojených síl SR Mons. Jozefom Michalovom, s miestnym farárom Patrikom Bacigálom a väzenskými kaplánmi Rastislavom Firmentom z Leopoldova, Gabrielom Dzvoňárom z Trnavy, Andrejom Streicherom z Bratislavy a Martinom Šabom z Dubnice nad Váhom. Nasledovalo kladenie vencov za účasti Hudby Ministerstva vnútra SR. Ako hostia sa zúčastnili: mjr. Dávid Kejdala z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, plk. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Anton Hrnko, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Jaroslav Kalfiřt, zástupca Českého veľvyslanectva, Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, kpt. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Juraj Hlatký, viceprimátor Mesta Leopoldov, Leo Žídek, podpredseda Konfederácie politických väzňov Českej republiky, Ján Litecký-Šveda, predseda Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja III. odboj a Marie Janalíková za Dcery 50.tych let. Na úvod všetkých privítal predseda Oblastnej organizácie KPVS Trnava Ladislav Mikuš. Prejavy predniesli predseda KPVS Peter Sandtner, O. Krajňák, D. Vargaeštok, L. Žídek, J. Litecký-Šveda a Marie Janalíková. Program pokračoval položením vencov k pomníku príslušníkov väzenskej stráže, ktorí zahynuli pri výkone služby, prehliadkou Expozície histórie väzenstva na Slovensku a vyvrcholil návštevou bývalého väzenského cintorína. Pri pamätníku politických väzňov, ktorí zomreli vo väzení, boli odovzdané ďakovné listy aktívnym členom KPVS a Jarmila Morbacherová prečítala svedectvo MUDr. Boženy Šimanskej o pochovaní jej otca Josefa Nevtípila na väzenskom cintoríne v Leopoldove. Napokon väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment odslúžil panychídu pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa.

Peter Sandtner

 
                      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská