Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – spomienka, 22. 8. 2020

      V Leopoldove sa 22. 8. konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným celebrantom bol biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba a koncelebrovali Peter Rúčka, Patrik Bacigál, Ján Košiar, kpt. Gabriel Dzvoňár a kpt. Rastislav Firment. Po jej skončení ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg položil veniec k pamätnej tabuli pred kostolom. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli pred ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Prítomní boli: predseda Národnej rady SR Boris Kollár, štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, zástupca veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR pplk. Ján Krajčovič, zástupca veľvyslanectva ČR Vladimír Šál, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko, plk. Jozef Paluba, biskupský vikár Ministerstva vnútra SR, kpt. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič, námestník generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Michal Sedliak, zástupca primátorky Mesta Leopoldov Juraj Hladký, člen Predsedníctva KPV ČR Vladimír Stehlík a duchovný PV-ZPKO Ján Košiar. Príhovory predniesli: B. Kollár, I. Eľko, J. Paluba, D. Vargaeštok, M. Miklovič, V. Stehlík, svedectvo predniesol syn politického väzňa Miroslav Šimko a prejav neprítomného čestného predsedu KPVS Rudolfa Dobiáša prečítal ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg. Následne August Masár za KPVS a J. Košiar za PV-ZPKO položili vence k pamätníku zavraždených príslušníkov ZVJS. Záver programu bol na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku na cintoríne za KPVS položil veniec M. Šimko a spomienky politického väzňa, kňaza-redemptoristu Augustína Krajčíka na smrť spoluväzňov prečítala Gabriella Hlôšková. Pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa sa prihovorila predsedníčka KPV ČR Milena Blatná, ktorá k nemu položila kyticu. Veniec za KPVS položil politický väzeň Jaroslav Žilák. Panychídu za zomrelých politických väzňov odslúžil väzenský kaplán v Leopoldove kpt. Rastislav Firment a na konci udelil áronové požehnanie generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © Eva Javorská