Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – Pietna spomienka, 19. 8. 2017

      V Leopoldove sa 19. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú celebroval Štefan Herényi, farár v Bratislave-Dlhých Dieloch a syn politického väzňa Františka Herényiho. Po sv. omši za KPVS položil kvety k pamätnej tabuli na kostole Karol Rosenberg. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli na bráne ÚVV a ÚVTOS Leopoldov za účasti podpredsedníčky vlády SR a ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej, Miroslava Baka z Vojenskej kancelárie prezidenta SR, Vladimíra Šála z veľvyslanectva ČR, námestníka generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Michala Sedliaka, predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, riaditeľky Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Ľubice Malej, zástupcu primátorky Mesta Leopoldov Juraja Hladkého, dekana-riaditeľa kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Dávida Vargaeštoka, podpredsedu KPV ČR Lea Žídeka, predsedníčky Spolku Dcery 50. let Marie Janalíkovej, podpredsedu PV-ZPKO Rafaela Rafaja a predsedu KDH Alojza Hlinu. Prejavy predniesli L. Žitňanská, synovec Titusa Zemana Michal Radošinský, O. Krajňák, L. Žídek, M. Janalíková a D. Vargaeštok. Prítomná bola aj Hudba Ministerstva vnútra SR a čestná stráž Ozbrojených síl SR z posádky Hlohovec. Z úcty k práci ZVJS delegácie KPVS, KPV ČR a PV-ZPKO položili kvety aj k pamätníku príslušníkov, ktorí boli zavraždení v roku 1991. V mene KPVS položili kvety Dionýz Kurča a Štefan Kolečáni. Po prehliadke Expozície histórie väzenstva na Slovensku nasledovala pietna spomienka na bývalom väzenskom cintoríne. K pamätníku na cintoríne v mene KPV ČR položili kvety ich delegáti a za KPVS položil kvety Pavel Bellan. Báseň politického väzňa Tomáša Murajdu Pod múrom väznice predniesol Ladislav Mikuš. K symbolickému hrobu neznámeho politického väzňa za KPVS položili kvety vnučky politického väzňa Jána Šefčíka Anna Krahulcová a Elena Vrablecová, ktorá v príhovore predstavila jeho utrpenie. Pri hrobe zároveň slúžili panychídu za zomrelých politických väzňov trnavský väzenský dekan Gabriel Dzvoňár a trnavský gréckokatolícky farár František Fedorišin.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská