Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov - symbol utrpenia, 27. 8. 2011

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže pripravili pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom s názvom Leopoldov - symbol utrpenia politických väzňov na Slovensku, ktorá sa konala v sobotu 27. augusta 2011 v Leopoldove. Začala sa archijerejskou svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej hlavným slúžiteľom bol Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup – metropolita, spoluslúžiteľom bol protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, väzenskí kapláni a ďalší gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi. Program pokračoval pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli v Ústave na výkon trestu odňatia slobody s kladením vencov a príhovormi za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa, podpredsedov Národnej rady SR Milana Horta a Pavla Hrušovského, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Róberta Mudrončeka, generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Miroslava Táborského, riaditeľa zahraničného odboru Kancelárie prezidenta SR Jána Šotha, brigádneho generála Milana Čelka, predstaviteľov Ústavu pamäti národa, Ústavu pro studium totalitních režimu, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Antona Srholca, predsedníčky Konfederácie politických väzňov Českej republiky Nadeždy Kavalírovej a ďalších hostí. Svedectvo o živote v leopoldovskej väznici v 50.tych rokov podal Dobroslav Pustaj, ktorý prežil vo výkone trestu 16,5 roka. Predsedníctvo Konfederácie politických väzňov Českej republiky udelilo pamätné medaily zaslúžilým členom KPVS: Jánovi Zemanovi, Jaroslavovi Fabokovi, Antonovi Srholcovi, Jozefovi Baníkovi, Karolovi Noskovičovi, Františke Muzikovej a Anne Greňovej. Nasledovala prehliadka väznice pre vybraných účastníkov, ktorí položili kvety k pamätným tabuliam na miestach väzenských ciel blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Príhovory pri pamätných tabuliach v jednotlivých skupinách predniesli vladyka Ján Babjak, väzenský kaplán v Želiezovciach o. Rastislav Firment a väzenský kaplán v Hrnčiarovciach nad Parnou o. Gabriel Dzvoňár. Záverečná časť programu prebiehala na bývalom väzenskom cintoríne spomienkou na nespravodlivo väznených, zomrelých v leopoldovskej väznici: pri pamätníku P. Gojdiča, M. Trčku a ostatných zomrelých politických väzňov, kde predniesli príhovory František Šedivý za KPV ČR a Rudolf Dobiáš za KPVS a pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa, ktorý je vernou kópiou väzenského hrobu s väzenským číslom P. Gojdiča a pri ktorom modlitby za zosnulých väzňov predniesol biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Mons. Bartolomej Juhás SDB a prihovoril sa podpredseda KPVS Jozef Baník. Podujatie sa koná každoročne od roku 1999, keď bola odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným na bráne leopoldovskej väznice.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská