Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov – symbol utrpenia politických väzňov, 21. 8. 2010

      Pomaly, ale s istotou víťaza, si čas pripravuje priestor pre konečné riešenie problému bývalých politických väzňov. Totiž z roka na rok ubúda autentických politických väzňov, ktorí sa koncom augusta (tohto roku to bol 21. august) už po dvanásty krát zúčastnili spomienkového stretnutia bývalých politických väzňov pred bránou leopoldovskej pevnosti. Tradícia, založená r. 1999 JUDr. Jánom Čarnogurským, sa medzičasom hlboko zakorenila v povedomí nielen muklovskej, ale i občianskej spoločnosti. Kooperácia dvoch organizácií politických väzňov KPV-ČR a KPVS priniesla naozaj dobré ovocie v podobe oživenia priateľských kontaktov z čias, keď Česi, Slováci, Maďari, občania bývalej Juhoslávie, USA a i. vo väzniciach i v jáchymovských táboroch spoločne vzdorovali útlaku komunistickej diktatúry.
      Účasť na tohtoročnej pietnej spomienke bola ochudobnená o prítomnosť viacerých našich kamarátov, bývalých väzňov i väzenkýň, ktorí medzičasom opustili naše rady, alebo ťažko chorí dožívajú svoju životnú anabázu. Napriek tomu ešte sa našlo pár desiatok mužov i žien, ktorí svojou prítomnosťou prišli pred bránu jednej z najťažších a najpovestnejších väzníc bývalej ČSR svedčiť o zločinoch komunizmu.
      Odpustili sme, ale nezabúdame, bolo napísané na žltých tričkách dcér a vnučiek bývalých politických väzňov. V podobnom duchu sa niesla aj homília J. E. o. arcibiskupa Bezáka počas sv. omše v kostole sv. Ignáca v Leopoldove. Jeho koncelebrantmi boli o. biskup Rusnák, o. Tadeáš OFM, aj predseda KPVS o. Srholec SDB. Pietnu spomienku pred bránou leopoldovskej pevnosti otvorili hymny ČR a SR v interpretácii hudby Ministerstva vnútra a kladenie kvetov k tabuli, pripomínajúcej pokojný protest politických väzňov pred vyše polstoročia, ktorý bol výrazom ich nespokojnosti s pomermi vo väznici. Moderátorka podujatia Ing. Marta Košíková privítala predstaviteľov Kancelárie Prezidenta SR, ministerstiev vnútra a spravodlivosti, predstaviteľov ZVJS i niektorých politických strán. Tí vo svojich príhovoroch tlmočili pochopenie a politickú podporu pre naše úsilie zachovať v občianskej pamäti náš zápas o slobodné a demokratické Slovensko. Stretnutie pred väzenskou bránou zakončila A. Čermáková piesňou O Slobode. Nasledovala návšteva areálu väznice, spojená s kladením vencov k tabuliam, pripomínajúcim utrpenie a smrť blahoslavených P. P. Gojdiča a M.D. Trčku v leopoldovskej väznici. Popoludní pri pamätnom hrobe P. P. Gojdiča na leopoldovskom cintoríne o. Rusnák pripomenul okrúhle výročie smrti biskupa Pavla Petra Gojdiča. Zomrel pred šesťdesiatimi rokmi (17. 7. 1960) v leopoldovskej väznici.
      Posvätením hrobu neznámeho väzňa na mestskom cintoríne sa tohtoročná pietna spomienka ukončila. Autobusy, ktoré priviezli návštevníkov pietnej slávnosti zo všetkých kútov Slovenska a autobus z Českej republiky, sa vydali na spiatočnú cestu.
      Do videnia o rok, priatelia!

Rudolf Dobiáš

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská