Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Leopoldov - symbol utrpenia, 23.augusta 2008

      Desiate stretnutie bývalých politických väzňov a pozostalých po tých, čo sa nedožili slobodných čias, sa uskutočnilo pred bránou leopoldovskej väznice 23. augusta 2008. Spontánne a dôstojné prejavy úcty k obetiam komunistického režimu oslovili vyše dvoch stovák účastníkov pietnej slávnosti. Je pozoruhodné, že za ostatné tri roky sa počet účastníkov tohto, pre KPVS kultového podujatia, zvýšil. Dva autobusy z Českej republiky, obsadené väčšinou bývalými politickými väzňami a ich rodinnými príslušníkmi a dva autobusy z východného a západného Slovenska, to dokazovali.
      Stretnutie otvorila Posádková hudba Armády SR štátnymi hymnami SR a ČR. Moderátorka podujatia Ing. Mgr. Marta Košíková privítala hostí.
      Po položení vencov k pamätnej tabuli si účastníci pozorne vypočuli ich príhovory. Vo všetkých zaznelo odmietnutie zločinného režimu a presvedčenie, že demokratické smerovanie Slovenska a jeho členstvo v EÚ je zárukou lepšej budúcnosti občanov Slovenskej republiky. Limitovaný počet účastníkov sa zúčastnil prehliadky väznice, pričom účastníci položili kvety k tabuliam blahoslavených väzňov P. P. Gojdiča a  P. Metoda Dominika Trčku.
      Kvety položili aj k pamätníku zavraždených príslušníkov ZVJS.
      Stretnutie ukončil seminár venovaný spomienkam bývalých väzňov alebo ich príbuzných na čas strávený v Leopoldove a v iných väzniciach. Rodinní príslušníci spomínali na časy, keď ako deti navštevovali svojich otcov v Leopoldove.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


 

Foto © Eva Javorská