Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Liptovský Mikuláš, Okoličné – pamätné listy, 22. 11. 2020

      V kláštore Kongregácie školských sestier sv. Františka v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom provinciálna predstavená sr. Rafaela Zvrškovcová 22. 11. odovzdala pamätné listy k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky desiatim starším sestrám: Paule Oroszovej, Ludvike Kuckovej, Emerencii Čarnogurskej, Mariole Dúbravcovej, Petre Mendrošovej, Etele Ocilkovej, Kristiáne Šebestovej, Alojzii Fendekovej, Cecílii Kýškovej a Natálii Nahalkovej. Všetky boli veľmi milo prekvapené, potešené a vďačné. Srdečne pozdravujú členov KPVS a sú s nimi v modlitbe spojené. Kvôli opatreniam sa odovzdávania nemohol zúčastniť zástupca KPVS.

Peter Sandtner 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © Kongregácia školských sestier sv. Františka