Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Kremnica - Spomienka, 22. 10. 2016

      KPVS si 22. októbra v Kremnici pripomenula 60. výročie násilného vyvezenia Dcér kresťanskej lásky z nemocnice v Kremnici, ktoré sa udialo 26. 10. 1956. Svätú omšu v bývalom špitálskom Kostole sv. Alžbety pri tejto príležitosti celebroval farár v Nevoľnom Mons. Jozef Štrba, bývalý tajomník biskupa Rudolfa Baláža, ktorý bol svedkom vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice a do konca života s nimi udržiaval kontakty, spolu s farárom v Kremnici Mariánom Krajčom. Po sv. omši predniesla svedectvo sestra Olympia Augustínová, jedna z dvoch žijúcich sestier, ktoré pôsobili v Kremnici (druhá sestra Getúlia Kamenská nemohla prísť zo zdravotných dôvodov) a boli tiež prítomné ďalšie sestry vincentky z Bošian a Banskej Bystrice. Na rehoľné sestry si zaspomínala aj obyvateľka Kremnice pani Bunčáková. Po spoločnom obede účastníci navštívili budovu bývalej nemocnice, v ktorej je v súčasnosti umiestnený Detský domov Maurícius. Sestra Olympia po 60 rokoch navštívila priestory svojho bývalého pôsobiska a podrobne si pamätala, ktorá miestnosť slúžila ktorému účelu.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská