Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Koš – odhalenie pamätnej tabule, 25. 5. 2019

      V obci Koš bola 25. mája odhalená pamätná tabuľa politickým väzňom, príslušníkom PTP a zaradeným do Tábora nútenej práce Nováky, ktorý sa rozprestieral medzi obcami Koš a Laskár a mestom Nováky. V čase II. svetovej vojny v ňom boli umiestnení Židia, po vojne Karpatskí Nemci a v roku 1948 sa stal táborom nútenej práce. Následne tam boli väznení politickí väzni (tábor bol pobočkou väznice v Leopoldove) a napokon v ňom boli umiestnení príslušníci PTP. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, ktorú celebroval Viktor Maretta, kňaz na odpočinku v Dolnom Kubíne, ktorého otec Jozef Maretta bol väznený v TNP Nováky. Koncelebroval administrátor farnosti Koš František Krnáč. Následne bola na budove obecného úradu odhalená pamätná tabuľa. Veniec za KPVS k nej položili predseda Oblastnej organizácie KPVS Prievidza Alfréd Kardoš a plk. František Martoš. Na pobyt v pracovnom tábore si zaspomínali August Masár a Mária Engelová, ktorej prítomní zablahoželali k jej 90. narodeninám. Kvety, ktoré dostala, položila k pamätníku na pamiatku svojho manžela, s ktorým sa zoznámila práve v pracovnom tábore. Napokon tabuľu požehnali F. Krnáč a V. Maretta. Po presune boli položené kvety k pamätníku Karpatských Nemcov na mieste, kde sú pochovaní tí, ktorí v tábore zomreli. Kvety za KPVS položil bývalý príslušník PTP Alfonz Petreje, ktorého bratanec bol v TNP Nováky a za Karpatskonemecký spolok položila kvety Rosina Stolárová, bývalá predsedníčka Karpatskonemeckého spolu v Bratislave, ktorá predniesla príhovor v nemeckom jazyku. Modlitbu za zomrelých v tábore predniesol V. Maretta. Stretnutia sa zúčastnili spoločne členovia KPVS a Karpatskonemeckého spolku.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská