Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

60. výročie zrušenia PTP, Komárno 1. 5. 2014

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si 1. mája pripomenula 60. výročie zrušenia Pomocných technických práporov - vojenských táborov nútených prác v Komárne - na pamätnom mieste utrpenia príslušníkov PTP, ktorí boli v pevnosti v Komárne narukovaní v rokoch 1950-1954. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Čítania predniesli bývalí príslušníci PTP Viliam Maretta a Teodor Hlaváč. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli príslušníkov PTP v Leopoldovej bráne pevnosti, ku ktorej položili vence delegácie KPVS a Mesta Komárno. Svedectvá o narukovaní do Komárna a nútených prácach v PTP predniesli Viliam Maretta z Dolného Kubína, Peter Trebichalský z Trnavy a František Kľuska z Bratislavy. Po svedectvách živých príslušníkov PTP nasledovala modlitba za zomrelých, ktorú predniesol provinciálny archivár Spoločnosti Ježišovej P. Milan Hudaček SJ, keďže v Komárne bolo narukovaných veľa jezuitov (vrátane biskupa Mons. Dominika Kaľatu). Na záver sa prihovoril predseda KPVS Anton Srholec, ktorému pri príležitosti jeho blížiacich sa 85. narodenín zablahoželali členovia KPVS z východného Slovenska pod vedením podpredsedu Jozefa Baníka. Pietny akt bol ukončený spevom hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Program pokračoval prehliadkou novej a starej pevnosti s odborným výkladom Ľudovíta Gráfela, vedúceho Oddelenia správy pamiatok Mestského úradu v Komárne. Bývalí príslušníci PTP tak mali možnosť po 60 rokoch navštíviť pevnosť v Komárne a jej prehliadka zaujala aj ich rodinných príslušníkov ako aj ostatných prítomných členov KPVS z celého Slovenska.
      Do Pomocných technických práporov (PTP) boli v rokoch 1950-1954 komunistickým režimom povolávaní tzv. politicky nespoľahliví občania. Často išlo o synov roľníkov a živnostníkov, bohoslovcov a kňazov, prepustených politických väzňov a podobne. Namiesto základnej vojenskej služby so zbraňou vykonávali nútené práce v baniach, na vojenských stavbách, v lesoch a podobne. Služba v PTP bola na neurčitú dobu, často bola predlžovaná. Veľká časť z nich narukovala práve do pevnosti v Komárne, kde absolvovali výcvik a odtiaľ boli preradení na jednotlivé pracoviská. Rozhodnutie o zrušení PTP a klasifikácie E (politicky nespoľahlivý) nadobudlo platnosť 1. mája 1950, poslední príslušníci PTP však boli prepustení až v júli.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská