Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie PTP, Komárno, 23. jún 2012

      Na pamätnom mieste v Komárne sa 23. júna 2012 konalo spomienkové stretnutie na utrpenie príslušníkov vojenských táborov nútených prác – Pomocných technických práporov. Začalo sa v Kostole sv. Ondreja svätou omšou za zosnulých príslušníkov PTP, ktorej hlavným celebrantom bol P. Ján Janok CSsR. Koncelebrovali Mons. Ľudovít Baláži, P. Anton Srholec SDB, P. Tadeáš Král OFM a miestny dekan-farár vdp. Ladislav Elek. Páter Ján Janok si v homílii zaspomínal na 40 mesiacov prežitých v PTP, ktoré začínal práve v Komárne. Obetné dary priniesli príslušníci PTP Ladislav Lampert a Štefan Kolečáni a čítania a prosby prečítali príslušníci PTP Teodor Hlaváč a Milan Hajdin.
      Program pokračoval pri pamätnej tabuli PTP pri Leopoldovej bráne pevnosti, v ktorej kasárňach boli v rokoch 1950 – 1954 umiestnené útvary PTP. Vence k pamätnej tabuli položili delegácie Ministerstva obrany SR, Mesta Komárno a Konfederácie politických väzňov Slovenska za účasti Čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Prejavy preniesli náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek a predseda KPVS Anton Srholec. Svedectvo o PTP v pevnosti v Komárne predniesol František Kľuska. Po hymnickej piesni sa stretnutie zavŕšilo prehliadkou pevnosti s vedúcim Oddelenia správy pamiatok Mestského úradu v Komárne Ľudovítom Gráfelom.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner