Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košice – odhalenie pamätnej tabule, 8. 8. 2017

      Na Hlavnej ulici v Košiciach bola 8. augusta odhalená pamätná tabuľa príslušníkom PTP. Program začal svätou omšou v Katedrále sv. Alžbety, ktorú celebroval emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč spolu s P. Jozefom Mydlom SJ. Po presune na Hlavnú 68 pamätnú tabuľu odhalili Ladislav Mikuš a predseda Sekcie PTP pri OO Košice Zoltán Korponay, ktorý bol iniciátorom pamätnej tabule. Veniec za KPVS k tabuli položil predseda OO KPVS Košice František Chmela a požehnal ju A. Tkáč. Pri tejto príležitosti boli odovzdané vyznamenania príslušníkom PTP z Košíc a okolia: Viliamovi Handlovičovi, Emilovi Kováčovi, Jozefovi Tóthovi, Ernestovi Filipovičovi a Henrichovi Molekovi. Príležitostnú báseň predniesol príslušník PTP Anton Mikolaj a príhovory predniesli námestníčka primátora Mesta Košice Renáta Lenártová (dcéra príslušníka PTP Ladislava Janočka) a bývalý predseda OO KPVS Košice Vincent Samuely.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská