Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Košice - 65. výročie zrušenia kňazských seminárov, 2. 6. 2015

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku si 2. júna v Košiciach pripomenuli 65. výročie zrušenia kňazských seminárov komunistickým režimom. Seminár bol venovaný spomienke na bohoslovcov, ktorí boli v roku 1950 svedkami zrušenia kňazských seminárov a vysokých škôl bohosloveckých v Nitre, v Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule, v Košiciach a v Prešove a reorganizácie Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Väčšina z nich bojkotovala politické školenie v júli, odmietli pokračovať v štúdiu na reorganizovanej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v septembri boli povolaní do PTP. Niektorí tajne pokračovali v teologickom štúdiu, za čo boli viacerí odsúdení a uväznení.
      Svätú omšu v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho pri tejto príležitosti celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč a program pokračoval v aule Teologickej fakulty. Na úvod predniesol prednášku o zrušení kňazských seminárov na Slovensku v roku 1950 dekan TF KU prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. Nasledovali svedectvá vtedajších bohoslovcov: o zrušení seminára v Košiciach hovoril Štefan Halás a o zrušení seminára v Spišsskej Kapitule RNDr. František Kľuska. O. Jozefa Mašleja zastihli tieto udalosti v Prahe, kde študoval teológiu za Prešovskú eparchiu a o. Andrej Ďurkovič bol za kňaza vysvätený predčasne a neverejne v seminárnej kaplnke v Prešove už 19. februára 1950, ale v pastorácii pôsobil len tri týždne, keď bezpečnosť obsadila obec. Napokon Ladislav Mikuš prečítal svedectvo Mons. Antona Adamkoviča, ktorý v roku 1950 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na záver predniesol svedectvo o zrušení Malého seminára v Levoči, vedeného jezuitmi, už v roku 1948 Doc. PhDr. Ivan Chalupecký.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská