Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymov – Jáchymovské peklo, 25. - 27. 5. 2023

      V dňoch 25. - 27. 5. KPVS zorganizovala poznávací zájazd do Jáchymova, spojený s účasťou na podujatí Jáchymovské peklo, ktoré organizoval spolok Nositelé odkazu Jáchymovské peklo. Zájazd duchovne sprevádzali biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba a nemocničný kaplán v Banskej Bystrici Michal Válka. Zúčastnili sa ho aj členky KPV ČR z Brna. Prvý deň sa začal v Příbrami prehliadkou tábora Vojna a sv. omšou na Svatej Hore. Druhý deň pokračoval prehliadkami Štôlne č. 1, tábora Svornosť a Múzea Kráľovská mincovňa v Jáchymove. Popoludní nasledovala účasť na pietnych spomienkových podujatiach v Hornom Slavkove a pri Veži smrti v Ostrove. V Hornom Slavkove položili veniec KPVS k pamätníku Peter Sandtner, Juraj Lajda a Ernestína Lajdová. V Ostrove položili veniec KPVS k pamätníku Peter Sandtner, Michal Radošinský a Vojtech Polák a príhovor predsedu Správnej rady ÚPN prečítal Michal Radošinský. Nasledovala prehliadka výstavy v interiéri a krátke zastavenie pri Kaplnke bl. Titusa Zemana na rohu väznice v Ostrove, kde sa prihovoril jeho synovec Michal Radošinský a požehnanie s jeho relikviou udelil J. Paluba. Program dňa bol zavŕšený sv. omšou vo Farskom kostole sv. Michala v Ostrove za účasti miestnych veriacich, z ktorých viacerí pochádzajú zo Slovenska. V tretí deň sa účastníci zájazdu zúčastnili sv. omše v Kostole sv. Jáchyma v Jáchymove, ktorej hlavným celebrantom bol miestny farár Krzysztof Dędek a kazateľom J. Paluba. Poslednou časťou programu bol pietny akt pri pamätníku Brána k slobode pred kostolom, kde veniec za KPVS položili Peter Sandtner, Pavol Dečo a Jozef Paluba. Príhovor za KPVS predniesol Peter Sandtner.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská