Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Devín

      Z dôvodu zatvorených hraníc sa v tomto roku delegácia KPVS nemohla zúčastniť podujatia Jáchymovské peklo v Jáchymove v ČR. Z toho dôvodu KPVS v spolupráci s ÚPN 13. 5. usporiadala neverejnú pietnu spomienku na politických väzňov pri pamätníku Brána slobody v Devíne, ktorou sa na diaľku pripojili k pietnej spomienke v Jáchymove. Konala sa za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení. Po položení vencov za ÚPN a KPVS predniesli príhovory: bývalý jáchymovský politický väzeň Branislav Tvarožek, bývalý jáchymovský príslušník PTP Jozef Filipovič, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, podpredseda KPVS Branislav Borovský a syn politického väzňa a farár Farnosti Bratislavy – Dlhé Diely Štefan Herényi. Zo stretnutia urobil štáb ÚPN videozáznam, prostredníctvom ktorého sa rečníci prihovorili k členom KPV ČR, ale aj k členom KPVS s nádejou, že čoskoro bude možné spoločne sa stretnúť pri verejnom spomienkovom podujatí.

Peter Sandtner


video


fotografie

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík