Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymovské peklo, 24. - 25. 5. 2013, Jáchymov

      Tohtoročný, už XXIV.ročník „Jáchymovského pekla“, opäť pripomenul päťdesiate roky, kedy komunistický režim posielal tisíce mužov do väzení a koncentračných táborov na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku, kde v neľudských a nedôstojných podmienkach, nedostatočne chránení pred rádioaktívnym žiarením, dolovali rádioaktívny smolinec pre sovietsky jadrový program. Tradične sa na týchto miestach stretávajú ešte žijúci politickí väzni, ich rodinní príslušníci a pamätníci tých čias. K pamätníku na cintoríne v Hornom Slávkove za KPVS položili kvety bývalí politickí väzni Albert Vyšňovský, JUDr. Jozef Baník a Michal Kyseľ. Čestnú stráž pri pamätníku držali slovenskí skauti z Kežmarku. Pri tej príležitosti pani Baníková zarecitovala báseň bývalého politického väzňa - básnika a spisovateľa Rudolfa Dobiáša. Pietna spomienka pokračovala v Ostrove - Dolní Žďár pri Veži smrti. Jej súčasťou bola aj prehliadka výstavy v hale Veži smrti pod názvom „Dopisy ze Sibiře psané na březové kúře“ . Výstava predstavila najtragickejšie momenty lotyšských dejín. KPV ČR, pobočka Karlové Vary, na paneloch predstavila činnosť pobočky.
      Sobotňajší program sa začal sv. omšou v kostole sv. Jáchyma v Jáchymove. Pokračoval kladením vencov a kvetov k pamätníku „Brána ke svobode“. Za KPVS veniec položili JUDr. Jozef Baník a deti politických väzňov. Potom odzneli prejavy predstaviteľov ČR, štátnej správy a samosprávy, podpredsedu KPVS JUDr. J. Baníka a predsedníčky KPV ČR Nadi Kavalírovej. Slávnosť zakončili hymny SR a ČR.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská