Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymovské peklo XXII. ročník, 26. - 28. 5. 2011

      Na pražskom cintoríne v Ďáblicích sú pochovaní politickí väzni, účastníci III. odboja, ktorí boli popravení alebo umučení v rokoch 1948 - 1989. JUDr. Jozef Baník pri hrobe politického väzňa Michala Mihoka vyrozprával jeho príbeh. Účastníci XXII. ročníka Jáchymovského pekla pietny akt ukončili položením kvetov k jeho hrobu. Kvety položili aj k pamätníku politických väzňov v Hornom Slávkove. Pred šesťdesiatimi rokmi - 14. 10. 1951 - pri úteku zo sklavkovskej „Dvanáctky“ boli zastrelení a do spoločného hrobu pochovaní Ján Trn, Ján Uhelka, František Petrů, Ferdinand Compel, Vladislav Roubal. Príhovor Rudolfa Dobiáša prítomným prečítal František Hamrák, syn politického väzňa. V Ostrove, pri Veži smrti sme si vypočuli príhovory štátnych predstaviteľov, podpredsedu KPVS JUDr. J. Baníka a iných. Položením kvetov k pamätnej tabuli sme si uctili pamiatku politických väzňov. Prvá výstava 3. Odboja v Československu, ktorá mala premiéru v Európskom parlamente, sme si mohli pozrieť v priestoroch Veži smrti. Vypovedá o systéme ktorý pošliapaval práva občanov a odsudzoval ich na popraviská a do väzení. Jedným z nich bol divízny generál Heliodor Píka. Na paneloch sme si mohli prečítať jeho životný príbeh od mladosti až po smrť a navrátenie vojenskej i občianskej cti. Témou výstavy „Žatec v treťom odboji. Odbojová skupina Praha-Žatec.“ bol údajný plánovaný ozbrojený prevrat. Na niekoľkých paneloch je textovo i obrazovo vyrozprávaný prípad pätice politických väzňov. Prehliadku hudobne sprevádzala Eva Herychová speváčka, gitaristka, skladateľka i textárka v jednej osobe.
      V Jáchymovskom kostole sv. Jáchyma sa na záver XXII. druhého ročníka 28. 5. 2011 slúžila sv. omša venovaná pamiatke politických väzňov. Celebrantom bol plzeňský biskup František Radkovský. Pred pamätníkom „Brána ke slobode“, umiestneným v parku pred kostolom sa uskutočnil pietny akt kladenia kvetov po ktorom sa prítomným prihovorili predstavitelia verejného a politického života ČR. Za KPVS s prejavom vystúpil JUDr. Jozef Baník a za KPV ČR Naďa Kavalírová. Po skončení hlavného programu nasledovala prehliadka skanzenu, ktorý návštevníkom priblížil atmosféru v akej pracovali politickí väzni.

ej

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská