Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

XXI. ročník Jáchymovské peklo, Jáchymov, 27.-29. 05. 2010

      Už z diaľky vidieť dvojicu kostolných veží, tá nám zvestuje, že sme prišli do Želiva, niekdajšieho sídla legendárneho opáta Víta Tajovského, dlhoročného politického väzňa. Nový opát kláštora Ignác Kramár nás srdečne privítal pred opátskym kostolom, v ktorom pre nás slúžil sv. omšu a po nej nás previedol kláštorom. Zastavili sme sa pri tabuli opáta Tajovského, položili k nej kyticu, mysľou sme sa preniesli do rokov päťdesiatych, keď v starom kláštore premonštátov zriadili v apríli r. 1950 internačný tábor pre vyšších predstavených a kňazov. Tento tábor tu fungoval 6 rokov.
      Ďalším zastavením bolo banícke mesto Příbram a prehliadka múzea III. odboja. Videli sme množstvo písomného materiálu, dôsledne zoradeného na paneloch. Ukážky z väzenia dopĺňajú trojrozmerné predmety z tvorby väzenkýň, ktoré pre svoje deti zhotovovali drobné darčeky, alebo úžitkové predmety od väzňov. Prichádzame do skanzenu tábora Vojna, po ktorom nás sprevádzal p. František Záhradka bývalý väzeň tohto tábora. Aj tu je zriadené múzeum s množstvom panelov, dokumentov, fotografií a iného sprievodného materiálu.
      Prehliadka mesta Jáchymov. Na šachte Svornosť fárame do bane, vystupujeme na 12-tom „patre“, v hĺbke cca 500 m. Po prehliadke múzea nasleduje symbolická prehliadka miest, kde stáli lágre, po ktorých zostali už len informačné tabule. V Ostrove nad Ohří položíme kvety k Veži smrti, miestu, kde stovky mužov, najmä duchovných, pracovali na konečnej úprave úránovej rudy v koncentrovanom rádioaktívnom prostredí. Pán Schutcz v našom mene prečítal príhovor k účastníkom. Výstava veľkoformátových fotografií Václava Vašků pod názvom Tvár uranu, dokumentuje vplyv ťažby uranu na životné prostredie a okolitú krajinu.
      Náš program vyvrcholil koncelebrovanou sv. omšou v kostole sv. Jáchyma v Jáchymove. Po nej pred pomníkom pri kostole nasledovalo kladenie vencov a prejavy predstaviteľov KPVS a KPVČR. Za KPVS s prejavom vystúpil jej podpredseda Karol Noskovič. Okrem iného povedal: „Zahanbujúca je historická skutočnosť, že komunistický režim v našich podmienkach riadili naši ľudia. Zločiny a krutosti páchali naši spoluobčania. Kde sa vzalo v našich národoch toľko nízkosti, mravnej biedy, zloby ba dokonca ochoty k páchaniu zločinov? Zločiny mali byť potrestané. Ako sme sa s tým vyrovnali? Zamyslime sa nad tým. Za minulosťou nemožno urobiť hrubú čiaru. Treba sa z nej učiť, aby sme nepripustili opakovanie násilia a zločinov“.
      V neskorých večerných (i nočných) hodinách, plní dojmov, sme sa šťastlivo vrátili do svojich domovov.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská