Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Jáchymovské peklo, Jáchymov 22.-24.mája 2008

      XIX. ročník Jáchymovského pekla sa t.r. uskutočnil 23 – 24 mája. Autobus z Bratislavy sa vydal na cestu už vo štvrtok 22. mája. V ten deň sme sa zastavili v Plzni a navštívili sme Meditačnú záhradu, založenú už nebohým bývalým politickým väzňom Ľubošom Hruškom. Záhrada je vďaka množstvu ihličnanov a vzácnych drevín krásna po celý rok, ale v období, keď kvitnú rododendrony, azalky, magnólie a iné kvety je najkrajšia a najfarebnejšia. Okrem nádhernej flóry sme obdivovali krížovú cestu, dielo sochára Romana Podrázského a pamätník Obetiam zla. Na záver sme v miestnej kaplnke Maximiliána Kolbeho slávili svätú omšu. Zhodou okolností v ten deň bol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Po sv. omši sme na neďalekom cintoríne položili kyticu na hrob Ľuboša Hrušku, ktorý pred rokom zomrel.
      Na druhý deň dopoludnia sme v Jáchymove navštívili znovuotvorenú štôlňu v šachte Barbora, v ktorej kedysi pracovali väzni. Expozíciou nás ochotne previedol pán Kříž zo Sokolovského múzea. Okrem nej sme navštívili baňu aj láger Svornosť a Mestské múzeum. Popoludní sme sa zúčastnili pietneho aktu v Hornom Slavkove, na ktorom za KPVS prehovoril brat Anton Adámek. O 16.00 h sme spolu s českými muklami položili kvety pri Veži smrti. Prítomným sa prihovoril podpredseda KPVS Karol Noskovič.
      V sobotu sa hlavný program začal svätou omšou v kostole sv. Jáchyma, ktorú celebrovali arcibiskup Karel Otčenášek a plzeňský biskup Mons. František Radovský. Po nej nasledoval akt kladenia vencov k pomníku pred kostolom. Potom so svojimi prejavmi vystúpili predstavitelia verejného a politického života Českej republiky, Karloveska, mesta Jáchymov, KPV ČR. Prejav predsedu KPVS dona Antona Srholca prečítal Karol Noskovič.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská