Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Jamník, 27. 6. 2015

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Jamník, okres Spišská Nová Ves, usporiadali v sobotu 27. 6. 2015 podujatie „Spiš Františka Javorského“ - XV. ročník, pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej tabule. Pamätná tabuľa je venovaná pamiatke občanom obce Jamník, ktorí boli protiprávne odsúdení a väznení komunistickým režimom v rokoch 1948 – 1989. Slávnosť začala svätou omšou v Dome smútku, ktorú celebroval dp. Mgr. Ľubomír Karkoška, ktorý v úvodnom slove privítal prítomných. Pripomenul atmosféru doby neslobody a vyzdvihol všetkých, ktorí dokázali aj v ťažkých časoch zotrvať vo viere. Prosby prečítali členovia KPVS a rodinní príslušníci bývalých politických väzňov. Po skončení slávnostnej omše si prítomní vypočuli príspevok Ladislava Mikuša. Nasledovala prednáška Mgr. Lenky Lubuškej, PhD., ktorá priblížila osudy a okolnosti odsúdenia deviatich občanov obce Jamník.
      Spomienky na život v rodine politického väzňa Štefana Kožára st. predniesla Antónia Kožárová, ktorá vyrozprávala príbeh ich rodiny. Spomienková slávnosť pokračovala pred domom smútku, kde sa starosta obce Anton Petruška prihovoril zhromaždeniu. Pavla Čujová zarecitovala báseň od Pavla Brodňanského Súdna správa. Po básni sa zhromaždeniu príhovoril podpredseda KPVS Peter Sandtner. Členky KPVS Antónia Kožárová a Mária Uhrinová odhalili pamätnú tabuľu, ktorú potom požehnal a posvätil dp. Karkoška. Starosta obce Anton Petruška položil k tabuli kyticu kvetov za všetkých občanov Jamníka. Za Konfederáciu politických väzňov Slovenska položil kyticu kvetov Peter Sandtner. Za všetkých väznených položili sviečky Janka Farkašovská a Mária Uhrinová. Na záver slávnosti vystúpila folklórna skupina Jamničan.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská