Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ivanka pri Nitre, 21. 5. 2011

      V provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre sa 21. mája 2011 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 60. výročia vyvezenia služobníc Ducha Svätého z tohto kláštora v roku 1951. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol emeritný biskup Mons. Dominik Tóth, koncelebrovali kňazi – členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec SDB, Ľudovít Baláži, Karol Benovic SVD, Anton Bezák SVD, Gašpar Fronc a Tadeáš Král OFM. Po sv. omši program pokračoval v kláštornej hale. Prítomných privítala provinciálna predstavená sr. Augustína Rajtárová. Kláštor bol v rokoch 1950-1960 centralizačným kláštorom pre rehoľné sestry z viacerých reholí, ktoré pracovali na poľnohospodárskych prácach na štátnych majetkoch a v textilnej výrobe. Po vyvezení mladších sestier do Čiech v roku 1951 zostali v kláštore staršie sestry, až kým nebolo rozhodnuté, že pre Nitru ako vzorové socialistické mesto, nie je vhodné, aby sa v ňom ukazovali mníšky – tmárky.
      Úvodný príhovor predniesla sr. Bohumíra Školníková, ktorá bola v roku 1961 odsúdená na 7 rokov väzenia za pomoc prenasledovaným kňazom. Svoje spomienky predniesli sr. Terezvita Šimová, svedectvo o nútených prácach sestier na poli pri cukrovej repe v okolí Ivanky pri Nitre predniesla sr. Arimateja Abrhanová. Doplnené bolo spevom autentickej piesne o repe, a Misijnou hymnou, ktorú spievali sestry pred vyvezením z kláštora. O vyvezení misijných sestier do textilných tovární v českom pohraničí vydala svedectvo sr. Aleška Miksová, ktorá zároveň predniesla svoju báseň, zloženú v roku 1951. Osud misijných sestier zdieľali s nimi aj sestry mariánky, ktoré boli v roku 1951 privezené do Ivanky pri Nitre a v roku 1961 vyvezené do Čiech spolu s nimi. V mene mariánok sa sr. Daniela Bezdedová poďakovala sa misijným sestrám za to že ich sestry mariánky milo prijali vo svojom kláštore. O súdnom procese s verbistami, v ktorom bola odsúdená aj sr. Bohumíra, referoval jeden zo spoluodsúdených dr. Teodor Hlaváč. Na záver sa prihovoril predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec. Eucharistické požehnanie udelil Mons. Ľudovít Baláži, bývalý farár v Ivanke pri Nitre, ktorý bol v minulosti väznený. Stretnutie sa ukončilo filmom o dejinách Slovenskej provincie Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Misijným sestrám patrí poďakovanie za pripravenie podujatia na vysokej úrovni a milé prijatie v ich kláštore.
      Popoludní sa účastníci stretnutia zúčastnili prehliadky biskupského kaštieľa a parku v Močenku, neskoršieho kláštora verbistov a školských bratov, ktorý bol v roku 1950 premenený na internačný kláštor pre kňazov a biskupov, neskôr i pre rehoľné sestry, ktoré pracovali na včelárskej a hydinárskej farme. Historický výklad predniesol františkán P. Tadeáš Král.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner