Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ilava – 11. 7.2020 – odhalenie pamätnej tabule

      Redemptoristi michalovskej viceprovincie v spolupráci s KPVS a s ÚVTOS a ÚVV Ilava 11. 7. odhalili na múre väznice v Ilave pamätnú tabuľu blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Program sa začal svätou liturgiou vo Farskom kostole Všetkých svätých, ktorej hlavným slúžiteľom bol viceprovinciál o. Metod Lukačik. Na úvod všetkých privítal miestny dekan - farár Patrik Sojčák. Po sv. liturgii prítomní vyšli von za spevu koledy V Viflejemi novina, za ktorej spievanie bol M. Trčka poslaný do korekcie, na následky ktorej zomrel. Po odhalení pamätnej tabule a položení kvetov pamätnú tabuľu požehna provinciál bratislavskej provincie redemptoristov P. Václav Hypius. Nasledovali príhovory riaditeľa ÚVTOS a ÚVV plk. Róberta Mudrončeka a primátora Mesta Ilava Viktora Wiedermanna. Na záver M. Lukačik odovzdal hosťom dary – pamätné medaily a ikony M. Trčku a program ukončilo mnoholistvije. Následne otcovia redemptoristi, sestry služobnice, kantori a členovia KPVS prijali pozvanie riaditeľa ÚVTOS a ÚVV na obed a na prehliadku väznice. Rozdelení do troch skupín si prezreli rôzne druhy väzenských ciel s výkladom zástupcov riaditeľa. Vo väzenskej kaplnke sa prihovoril rímskokatolícky väzenský kaplán Jozef Jáňa a v  kultúrnej miestnosti si prítomní vypočuli koncert hudobnej skupiny odsúdených pod vedením evanjelického väzenského kaplána Dušana Vaňka. Napokon sa všetci stretli v jedálni, kde na výzvu R. Mudrončeka hovorili svoje dojmy z návštevy väznice. Pri odchode dostal každý účastník ako dar výrobky odsúdených.

Peter Sandtner


fotografie

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík