Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ilava - spomienková slávnosť, 11. 7. 2015

      V Ilave sa 11. júla konala spomienková slávnosť, venovaná všetkým nespravodlivo väzneným komunistickým režimom, osobitne prešovskému gréckokatolíckemu biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi pri príležitosti 55. výročia jeho úmrtia. Začala sa svätou liturgiou, ktorú vo Farskom kostole Všetkých svätých, ktorý sa nachádza uprostred väznice, slúžil pražský apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Na úvod ho privítal farár Gréckokatolíckej farnosti Trenčín, protopresbyter o. Igor Cingeľ, pri sv. liturgii asistovali bohoslovci Kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Po sv. liturgii program pokračoval pri pamätných tabuliach pred väznicou. Prítomným žijúcim politickým väzňom a príslušníkom PTP boli odovzdané napodobeniny väzenskej a PTPáckej čiapky – lodičky – ako ich vonkajší symbol. Následne si účastníci uctili zosnulých politických väzňov položením venca KPVS, ktorý niesli politickí väzni Rudolf Dobiáš a František Martoš. Druhý veniec položila poslankyňa NR SR a dcéra politického väzňa Janka Šípošová. Svedectvá o ilavskej väznici predniesli politický väzeň Jaroslav Žilák a dcéra politického väzňa Jarmila Morbacherová, v mene KPVS sa prihovoril predseda OO KPVS Trenčín Rudolf Dobiáš. Pietna spomienka bola zakončená panychídou za zosnulých politických väzňov, ktorú slúžili vladyka Ladislav Hučko a o. Igor Cingeľ. Napokon účastníci navštívili kryptu kostola s výkladom historika Mgr. Miroslava Tomana a väzenské exponáty Mestského múzea v Ilave, kde poskytol výklad bývalý riaditeľ ilavskej väznice plk. Ladislav Resek, ktorý v súčasnosti pracuje ako riaditeľ Personálneho odboru Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská