Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť Ilava, 12. 7. 2014

      Pri príležitosti sviatku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, gréckokatolíckeho prešovského biskupa (17. 7. 1888 Ruské Pekľany – 17. 7. 1960 Leopoldov) usporiadala Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, Farnosť sv. Cyrila a Metoda Trenčín spomienkovú slávnosť na pamiatku nespravodlivo väznených komunistickým režimom vo väznici v Ilave dňa 12. júla 2014. Začala sa svätou liturgiou vo Farskom kostole Všetkých svätých v Ilave, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR, kňaz – redemptorista a historik z Michaloviec. Na úvod všetkých privítal správca Gréckokatolíckej farnosti Trenčín o. Igor Cingeľ a na záver bývalý prešovský biskupský vikár JCLic. Pavol Repko priblížil proces blahorečenia P. Gojdiča. Po sv. liturgii nasledovala pietna spomienka pri pamätných tabuliach všetkých nespravodlivo väznených, rímskokatolíckeho biskupa Jána Vojtaššáka a evanjelického biskupa Pavla Uhorskaia. Veniec v mene KPVS k nim položili politickí väzni Jozef Baník, Július Čaja a Margita Tinschmidtová. Na úvod odznela Modlitba väzňa v podaní Ladislava Mikuša, ktorú sa vo väzení často modlil P. Gojdič. Bývalá väzenkyňa Margita Tinschmidtová z Veľkého Šariša predniesla svedectvo o svojom otcovi Félixovi Mathé, ktorý bol spoluväzňom P. Gojdiča v Ilave a poslal po ňom odkaz gréckokatolíckym kňazom, aby zostalí verní. Následne sa prihovoril diakon Ľubomír Marcina z Evanjelickej cirkvi a. v., pôsobiaci v Košeci, ktorý sa zaslúžil o osadenie pamätnej tabule P. Uhorskaiovi na múre väznice a on sám bol pre vieru väznený. V mene KPVS predniesol prejav podpredseda JUDr. Jozef Baník a celého programu sa zúčastnil aj primátor Ilavy Ing. Štefan Daško. Po panychíde za zosnulých nespravodlivo väznených, slúženej o. Igorom Cingeľom, si prítomní vypočuli históriu ilavskej väznice, pôvodne hradu a neskôr kláštora trinitárov, v podaní Mgr. Miroslava Tomana z Trenčianskeho múzea, ktorý ich previedol aj podzemím kostola a Mestským múzeom, kde sa nachádzajú zaujímavé väzenské exponáty – najmä maketa väznice.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská