Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, Ivánka pri Dunaji, 13. 4. 2015

      V pondelok 13. apríla, v deň 65. výročia Akcie K sa konala spomienka v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Priami účastníci Akcie K spomedzi jezuitov si ju pripomenuli pri sv. omši v miestnej kaplnke. Hlavným celebrantom sv. omše bol superior komunity jezuitov P. Emil Váni a homíliu predniesol emeritný biskup Mons. Dominik Kaľata, ktorý sa čoskoro dožije 90 rokov. Spolu s nimi koncelebrovali bývalý provinciál jezuitov v období komunistického režimu P. Andrej Osvald, organizátor tajného teologického štúdia rehoľníkov v období komunistického režimu P. Emil Krapka a P. Stanislav Markech. Na záver predniesol svoje spomienky na Akciu K, na vzburu veriacich proti internovaniu rehoľníkov v Podolínci, na väzenie a na tábory nútenej práce fráter Jozef Osvald. Všetci prítomní starší jezuiti po likvidácii kláštorov prešli väzením, viacerí aj Pomocnými technickými prápormi (PTP), ale napriek tomu zostali verní svojej viere a svoju zasväteniu. Mons. Dominik Kaľata prijal tajne kňazskú i biskupskú vysviacku, bol dvakrát uväznený, pričom z väzenia bol prepustený až v máji 1968 ako jeden z posledných politických väzňov. Celkovo bolo počas Akcie K zo šiestich jezuitských kláštorov vyvezených 136 jezuitov do centralizačného kláštora v Jasove a napokon v Podolínci. Ďalší slovenskí jezuiti, vrátane D. Kaľatu a A. Osvalda prežili Akciu K v Čechách.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Eva Javorská